Spurven

Kalender

Mannskap

Resultater

Bilder

Logg

Minitonnere

Linker

Mannskap

Vi seiler vanligvis med fire om bord. Minitonnere ble før seilt av tre, men det er en fordel å være fire da boat-handling blir veldig komplisert dess færre man er. Vektmessig er det også en stor fordel når det blåser opp. Siden ikke alle kan seile to ganger i uken seiler vi med variert mannskap og ofte med tre og noen ganger shorthanded med bare to. Når vi står på brygga med mer enn fire har vi inngått en alianse med Laien om å ta i mot mannskap når det trengs, slik at alle får seilt.

Roller: Vi har ikke lagt stor vekt på rollefordeling. På kort sikt hadde vi sikkert tjent på å gjøre dette , men jeg mener at seilingen blir kjedelig hvis man bare skal ha en rolle. På bidevind har vi en på hver vinsj og en på lensetakkler ved slag. Ellers er det en som tar genua-trim, en som snakker taktikk og navigasjon og en som holder utkikk taktisk på vind og konkurrenter, eventuelt kjører storseil.

På lens har vi en baugmann, en på spinnskjøter og en i luka og lensetaklene taes delvis av rormann og delvis av lukemann eller den som har skjøtene. I liten båt blir det altid noen som må gjøre flere oppgaver samtidig, særlig under heising og firing av spinn og under jibber.

Roret håndteres stort sett av skipper på bidevind men det er flere som slipper til ved slør og lens.

Shorthanded:
Jeg har seilt Spurven single-handed men ikke i regatta. Det går greit så lenge det ikke blåser. Men selv med to er blir vektbalansen helt feil og hekken kommer ikke ned i sjøen for å få lang vannlinje. Allikevel vant Ruben og jeg shorthanded-klassen i Oslofjorden rundt med Spurven. Forholdene var på vår side :) Vi seiler ofte på tur sammen og det går fint.

Mannskap:

Skipper: Birger Sevaldson
GSM 91189544
email: birger.sevaldson@aho.no

Mathis Thørrisen

Ruben Sevaldson

Siri Hass Gjermundsen

Lasse Kristiansen

Preben Borch

STAND BY:

Kathinka Bene

Her ser dere grunnen til hvorfor noen klatrer på rankingen. Alt gammelt bunnstoff skal vekk og så skal det primes med epoxi og til slutt VC17 racing bunnstoff!

John og Ruben